Hotline 0903 864 264

Như các sản phẩm khác, đàn Piano cũng được sản xuất bởi nhiều hãng trên thế giới. Trong số các hãng đó, người ta đánh giá cao sản phẩm của hãng đàn piano Kawai đặc biệt là đàn piano Yamaha về tính ưu việt, phong phú cũng như độ ổn định, thích nghi với khí hậu nước ta.

- Các sản phẩm truyền thống của đàn piano Yamaha gồm: U1, U2, U3.

- Các sản phẩm truyền thống của đàn piano Kawai gồm: K2, K3, K5, K7, K8.

Giữa các loại sản phẩm có gì khác nhau? Và mục đích của nhà sản xuất là gì khi tạo ra sự khác biệt đó?

 

Phân biệt đàn piano theo mục đích sử dụng

 

Giải đáp: Điểm khác biệt cơ bản giữa các loại nằm ở chiều cao của đàn: U1 của Yamaha (tương đương K3 của Kawai) cao ~121cm, U2 (K5, K7 của Kawai) cao ~127cm và U3 (K8 của Kawai) cao ~131cm. Bạn có thể đã biết đến nhiều dòng (model) khác nữa như U30A, U30BL, W102, UX v.v…, ta tạm gọi các dòng này là dòng mở rộng. Các dòng mở rộng hầu hết chỉ cải tiến về mặt hình thức và gần đây có ứng dụng thêm một số tiện ích. Bộ cơ (máy) hầu như không khác so với các sản phẩm truyền thống.

Đàn piano thấp có chiều dài dây đàn ngắn hơn so với đàn piano cao nên rung động âm thanh ít hơn. Do đó, đàn thấp có cường độ âm thanh nhỏ hơn đàn cao. Theo đó, U1 là loại có cường độ âm thanh nhỏ nhất, U2 và U3 có cường độ âm thanh lớn hơn. Đàn nhỏ dành cho phòng nhỏ và đàn lớn dành cho phòng lớn, đó là mục đích chính của nhà sản xuất. Ở một khía cạnh khác, đàn có cường độ âm thanh lớn sẽ khiến người mới chơi gặp khó khăn khi kiểm soát phím bấm (đặc biệt là phần bè trầm), nhà sản xuất không khuyên dùng loại này cho đối tượng trẻ em mới tập.

Những người nghệ sỹ hoặc giảng viên Piano thường thích chơi loại U3 (đàn cao) và một vài người do không hiểu rõ mục đích của nhà sản xuất đã khuyên người khác cũng mua U3 mà không quan tâm những người được khuyên ở trình độ nào, lứa tuổi nào, hoàn cảnh nào.

Mỗi một loại sản phẩm, nhà sản xuất đều hướng tới đối tượng phù hợp nhằm tối ưu hóa công dụng của sản phẩm đó. Dưới đây là trang tư vấn của hãng Kawai, các chuyên gia của hãng đã dựa vào 4 yếu tố cơ bản bao gồm: lứa tuổi, trình độ, mục đích và điều kiện của người chơi đàn để đưa ra lời khuyên về loại đàn phù hợp nhất.

Đối tượng sử dụng

Kinh nghiệm

Mục đích sử dụng

Diện tích phòng

Loại khuyên dùng

Mẫu giáo - Tiểu học

Chưa có

Học tập

Khoảng 17m2

Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)

Trung học cơ sở

Chưa có

Học tập

Khoảng 17m2

Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)

Trung học phổ thông

Chưa có

Học tập

Khoảng 17m2

Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)

Người lớn

Chưa có

Học tập

Khoảng 17m2

Kawai K5 (Yamaha U2)

Mẫu giáo - Tiểu học

1 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)

Trung học cơ sở

1 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)

Trung học phổ thông

1 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)

Người lớn

1 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Kawai K5 (Yamaha U2)

Trung học cơ sở

3 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)

Trung học phổ thông

3 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)

Người lớn

3 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Kawai K5 (Yamaha U2)

Trung học cơ sở

5 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)

Trung học phổ thông

5 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Kawai K5 (Yamaha U2)

Người lớn

5 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Kawai K5 (Yamaha U2)

Trung học phổ thông

10 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Kawai K5 (Yamaha U2)

Người lớn

10 năm

Học tập

Khoảng 17m2

Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)

Mẫu giáo - Tiểu học

Chưa có

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Kawai K2 hoặc K3 (Yamaha U1)

Trung học cơ sở

Chưa có

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Kawai K5 (Yamaha U2)

Trung học phổ thông

Chưa có

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Kawai K5 (Yamaha U2)

Người lớn

Chưa có

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)

Mẫu giáo - Tiểu học

1 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)

Trung học cơ sở

1 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)

Trung học phổ thông

1 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)

Người lớn

1 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)

Trung học cơ sở

3 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)

Trung học phổ thông

3 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)

Người lớn

3 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)

Trung học cơ sở

5 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)

Trung học phổ thông

5 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)

Người lớn

5 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)

Trung học phổ thông

10 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)

Người lớn

10 năm

Trường nhạc chuyên nghiệp

Khoảng 17m2

Kawai K7 hoặc K8 (Yamaha U2 hoặc U3)

Mẫu giáo - Tiểu học

Chưa có

Sở thích

Khoảng 17m2

Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)

Trung học cơ sở

Chưa có

Sở thích

Khoảng 17m2

Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)

Trung học phổ thông

Chưa có

Sở thích

Khoảng 17m2

Kawai K3 hoặc K5 (Yamaha U1 hoặc U2)

Người lớn

Chưa có

Sở thích

Khoảng 17m2

Kawai K5 (Yamaha U2)

Mẫu giáo - Tiểu học

1 năm

Sở thích

Khoảng 17m2

 

 0909 046 613

Skype Me™!