Hotline 0903 864 264

Thầy ơi

Ngày Đăng: 16-11-2012

Con trở về ngôi trường ngày xưa cũ,
Nhưng bóng thầy ngày ấy nay đâu?
Mái tóc pha sương năm tháng dãi dầu,
Sân trường lặng, lòng con thắt lại.


Tiếng thầy giảng, như còn vang vọng mãi:
"Muốn sang sông thì phải bắc cầu kiều,
Muốn hay chữ lòng phải kính yêu,
Phải trân trọng bằng những gì con có".


Con vẫn nhớ như in cái ngày năm đó,
Thầy bảo con: "sau này có lớn lên,
Đừng dấn thân nghề dạy học như thầy,
Bởi sang sông, mấy khách còn trở lại.


Con đò vắng đưa người đi mãi,
Hết chuyến này...rồi chuyến khác con ơi.
Đời thầy đưa cũng đã bấy nhiêu đời,
Ai còn nhớ con đò xưa năm cũ ?"


Thầy ơi


Con lớn lên theo dòng thời gian trôi,
Lòng khắc ghi những lời thầy căn dặn,
Nhưng con bước theo những dấu chân năm tháng,
Có dáng thầy, có dáng của con.Ở đâu đó trên khắp trần gian,
Biết bao người như con chọn nghề nhà giáo,
Con vẫn tin sau những ngày dông bão,
Có con đò vẫn chở khách sang sông.Sẽ có người đợi chờ trông mong,
Vẫn bước tiếp những dấu chân thầm lặng,
Đưa sang sông trở về trong hoang vắng.
Ở bến bờ bên kia còn có kẻ quay đầu.0909 046 613

Skype Me™!